Конфіденційність роботи наших адвокатів, насамперед, зумовлена виконанням присяги адвоката та  забезпеченням адвокатської таємниці, передбаченої  ст.22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Крім того, у певних випадках можливий варіант повної  анонімності в співпраці.

 

Витяг із Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»:

 

Стаття 22. Адвокатська таємниця

  1. Адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених цим Законом підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, зміст порад, консультацій, роз’яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності.
  1. Інформація або документи можуть втратити статус адвокатської таємниці за письмовою заявою клієнта (особи, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених цим Законом підстав). При цьому інформація або документи, що отримані від третіх осіб і містять відомості про них, можуть поширюватися з урахуванням вимог законодавства з питань захисту персональних даних.
  1. Обов’язок зберігати адвокатську таємницю поширюється на адвоката, його помічника, стажиста та осіб, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, а також на особу, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю. Адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання зобов’язані забезпечити умови, що унеможливлюють доступ сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошення.

 

Конфиденциальность работы наших адвокатов, прежде всего, обусловлена ​​выполнением присяги адвоката и обеспечением адвокатской тайны, предусмотренной ст.22 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Кроме того, в определенных случаях возможен вариант полной анонимности в сотрудничестве.

 

Перевести »